หน้าแรกหมวดเนื้อหา พันธกิจ/วิสัยทัศน์ อำนาจ/หน้าที่ ประวัติ ติดต่อเรา
วาระผู้บริหาร วิสัยทัศน์และพันธกิจ แผนปฏิบัติราชการ ศูนย์ดำรงธรรม
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เวปไซต์ เทศบาลแม่ขะจาน เทศบาลตำบลแม่ขะจาน 399 หมู่ 10 ต.แม่เจดีย์ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 57260 Tel.053-789437 Email: maekhachan_mun@hotmail.com
เชิญชวนเที่ยวงานลอยกระทง วัดหนองบัว
10-11-2019 Views: 193
เชิญชวนเที่ยวงานลอยกระทง วัดหนองบัวCategories: ข่าวสำนัก/กอง
Page: 1 2 3 4

เชิญชวนเที่ยวงานลอยกระทง วัดหนองบัว

เชิญชวนเที่ยวงานลอยกระทง วัดหนองบัว
ลงพื้นที่พ่นหมอกควันไล่ยุงในชุมชน

ลงพื้นที่พ่นหมอกควันไล่ยุงในชุมชน
อบรมเรื่องการป้องกันมะเร็งปากมดลูก

อบรมเรื่องการป้องกันมะเร็งปากมดลูก
ลงพื้นที่ยืนยันสิทธิเบี้ยผู้สูงอายุ/ผู้พิการ

ลงพื้นที่ยืนยันสิทธิเบี้ยผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
โครงการอบรมส่งเสริมการคัดแยกขยะในชุมชนเทศบาลตำบลแม่ขะจาน ประจำปี 2562

โครงการอบรมส่งเสริมการคัดแยกขยะในชุมชนเทศบาลตำบลแม่ขะจาน ประจำปี 2562
บริการทำหมันสุนัขและแมวฟรี!!!

บริการทำหมันสุนัขและแมวฟรี!!!
บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ฟรี!!!

บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ฟรี!!!
งบแสดงฐานะทางการเงิน

งบแสดงฐานะทางการเงิน
เอกสาร ประชาสัมพันธ์ รับสมัคร อถล

เอกสาร ประชาสัมพันธ์ รับสมัคร อถล
ประชาสัมพันธ์ จัดทำโครงการของบ สปสช

ประชาสัมพันธ์ จัดทำโครงการของบ สปสช
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชน

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชน
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2561

โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2561
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับภาษีอากรและค่าธรรมเนียม

โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับภาษีอากรและค่าธรรมเนียม
โครงการซักซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

โครงการซักซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ทำหมันสุนัขและแมว

ทำหมันสุนัขและแมว
กิจกรรมวันผู้สูงอายุ

กิจกรรมวันผู้สูงอายุ

Page: 1 2 3 4