หน้าแรกหมวดเนื้อหา พันธกิจ/วิสัยทัศน์ อำนาจ/หน้าที่ ประวัติ ติดต่อเรา
วาระผู้บริหาร วิสัยทัศน์และพันธกิจ แผนปฏิบัติราชการ ศูนย์ดำรงธรรม
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็ปไซต์ เทศบาลแม่ขะจาน เทศบาลตำบลแม่ขะจาน 399 หมู่ 10 ต.แม่เจดีย์ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 57260 Tel.053-789437 Email: maekhachan_mun@hotmail.com
โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ เทศบาลตำบลแม่ขะจาน ประจำปี 2563
22-09-2020 Views: 8
22 กันยายน 2563 เทศบาลตำบลแม่ขะจาน ได้จัดโครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ เทศบาลตำบลแม่ขะจาน เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้เรื่องการรักษาพยาบาลเบื้องต้นและเพื่อ ให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้เรื่องการช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้นสำหรับประชาชน ณ ห้องประชุมเทศบาล ตำบลแม่ขะจานCategories: ข่าวผู้บริหาร
Page: 1 2 3 4 5 6 7

โครงการอบรมซักซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัย

โครงการอบรมซักซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัย
โครงการจัดงานวันแม่แห่งชาติ อำเภอเวียงป่าเป้า ประจำปี 2559

โครงการจัดงานวันแม่แห่งชาติ อำเภอเวียงป่าเป้า ประจำปี 2559
โครงการจัดงานวันแม่แห่งชาติเทศบาลตำบลแม่ขะจาน ประจำปี 2559

โครงการจัดงานวันแม่แห่งชาติเทศบาลตำบลแม่ขะจาน ประจำปี 2559
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปีพ.ศ.2559

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปีพ.ศ.2559
โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากร เทศบาลตำบลแม่ขะจาน

โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากร เทศบาลตำบลแม่ขะจาน
โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ม่อนพระเจ้าหลาย

โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ม่อนพระเจ้าหลาย
โครงการ วันเทศบาล

โครงการ วันเทศบาล
โครงการกีฬาเยาวชนประชาชนต้านยาเสพติด ครั้งที่15

โครงการกีฬาเยาวชนประชาชนต้านยาเสพติด ครั้งที่15
โครงการซักซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัย

โครงการซักซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัย

Page: 1 2 3 4 5 6 7