หน้าแรกหมวดเนื้อหา พันธกิจ/วิสัยทัศน์ อำนาจ/หน้าที่ ประวัติ ติดต่อเรา
วาระผู้บริหาร วิสัยทัศน์และพันธกิจ แผนปฏิบัติราชการ ศูนย์ดำรงธรรม
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็ปไซต์ เทศบาลแม่ขะจาน เทศบาลตำบลแม่ขะจาน 399 หมู่ 10 ต.แม่เจดีย์ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 57260 Tel.053-789437 Email: maekhachan_mun@hotmail.com
โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ เทศบาลตำบลแม่ขะจาน ประจำปี 2563
22-09-2020 Views: 11
22 กันยายน 2563 เทศบาลตำบลแม่ขะจาน ได้จัดโครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ เทศบาลตำบลแม่ขะจาน เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้เรื่องการรักษาพยาบาลเบื้องต้นและเพื่อ ให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้เรื่องการช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้นสำหรับประชาชน ณ ห้องประชุมเทศบาล ตำบลแม่ขะจานCategories: ข่าวผู้บริหาร
Page: 1 2 3 4 5 6 7

ลงนามถวายพระพรชัยมงคล

ลงนามถวายพระพรชัยมงคล
สรงน้ำพระธาตุม่อนพระเจ้าหลายในวันวิสาขบูชา

สรงน้ำพระธาตุม่อนพระเจ้าหลายในวันวิสาขบูชา
อำเภอยิ้ม

อำเภอยิ้ม
ร่วมกิจกรรม ศาลากลางจังหวัดเชียงราย

ร่วมกิจกรรม ศาลากลางจังหวัดเชียงราย
รดน้ำดำหัวนายอำเภอเวียงป่าเป้า

รดน้ำดำหัวนายอำเภอเวียงป่าเป้า
กิจกรรมงานสงกานต์ ประจำปี 2561

กิจกรรมงานสงกานต์ ประจำปี 2561
โครงการอบรมให้ความรู้ เรื่องบทบาทหน้าที่ และสิทธิสตรี

โครงการอบรมให้ความรู้ เรื่องบทบาทหน้าที่ และสิทธิสตรี
ต้อนรับองคมนตรี ฯพณฯ พลากร สุวรรณรัตน์ และคณะ

ต้อนรับองคมนตรี ฯพณฯ พลากร สุวรรณรัตน์ และคณะ
การจัดทำแผนปฏิบัติการระดับพื้นที่อย่างมีส่วนร่วม

การจัดทำแผนปฏิบัติการระดับพื้นที่อย่างมีส่วนร่วม
โครงการไทยนิยมยั่งยืน (ชุมชนสันติสุข)

โครงการไทยนิยมยั่งยืน (ชุมชนสันติสุข)
110 ปี ของดีเวียงป่าเป้า

110 ปี ของดีเวียงป่าเป้า
ก้าวคนละก้าว "เบตง - แม่สาย"

ก้าวคนละก้าว "เบตง - แม่สาย"
โครงการอบรมให้ความรู้และเฝ้าระวังความรุนแรงต่อเด็กและสตรี

โครงการอบรมให้ความรู้และเฝ้าระวังความรุนแรงต่อเด็กและสตรี
พยุงธรรม ค้ำไทย ถวายองค์ราชินี

พยุงธรรม ค้ำไทย ถวายองค์ราชินี
ซักซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2560

ซักซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2560
วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

Page: 1 2 3 4 5 6 7