หน้าแรกหมวดเนื้อหา พันธกิจ/วิสัยทัศน์ อำนาจ/หน้าที่ ประวัติ ติดต่อเรา
วาระผู้บริหาร วิสัยทัศน์และพันธกิจ แผนปฏิบัติราชการ ศูนย์ดำรงธรรม
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เวปไซต์ เทศบาลแม่ขะจาน เทศบาลตำบลแม่ขะจาน 399 หมู่ 10 ต.แม่เจดีย์ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 57260 Tel.053-789437 Email: maekhachan_mun@hotmail.com
ตั้งคำถามใหม่ : ค้นหา
หัวข้อคำถามตอบเวลา
00211 ขอให้ช่วยแก้ไขปัญหากลิ่นจากควันไฟ : ลุงหนาน 1 01/05/18 16:17
00208 ขอให้แก้ไขป้ายเหล็กหน้าร้านดวงสุวรรณ์ซีเมนต์บล็อคโดยการเอาออก : คนสัญจร 1 10/01/17 09:06
00207 ขอให้แก้ปัญหา : คนเกิดแม่ขะจาน 100% 1 30/08/16 11:04
00206 ร้องเรียนเรื่อง"มารยาทในการขับรถเก็บขยะของพนักงานเทศบาลตำบลแม่ขะจาน" : ผู้ใช้รถใช้รถถนน 1 04/08/16 14:24
00205 ขอให้ตรวจสอบ : คนหนองบัว 1 29/05/16 09:37
Page: 1