เทศบาลตำบล แม่ขะจาน

Maekhachan Subdistrict Minicipality

www.maekhachan.go.th

อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย

นาย เทียนชัย จันทร์เครือ

นายกเทศมนตรีตำบลแม่ขะจาน

สายตรงนายก

โทร. 081-6720070

คำแถลงนโยบาย

นายกเทศมนตรีตำบลแม่ขะจาน

บริหารงานแบบมีส่วนร่วม ยึดหลักธรรมาภิบาล

นายจักรพงษ์ อินต๊ะนนท์

ปลัดเทศบาลตำบลแม่ขะจาน

Hilight!! / ประชาสัมพันธ์

ภาพกิจกรรม... เทศบาลตำบลแม่ขะจาน

Placeholder

โครงการอบรมให้ความรู้ในการดับเพลิงเบื้องต้น เทศบาลตำบลแม่ขะจาน ประจำปี 2565


เมื่อ 04 สิงหาคม 2565 | อ่าน 17 ครั้ง

Placeholder

โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ ประจำปี 2565


เมื่อ 03 สิงหาคม 2565 | อ่าน 23 ครั้ง

Placeholder

การประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอเวียงป่าเป้า ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565


เมื่อ 02 สิงหาคม 2565 | อ่าน 22 ครั้ง

Placeholder

กิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว


เมื่อ 28 กรกฎาคม 2565 | อ่าน 24 ครั้ง

Placeholder

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา


เมื่อ 28 กรกฎาคม 2565 | อ่าน 32 ครั้ง

Placeholder

โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์และสวัสดิการของผู้พิการ


เมื่อ 25 กรกฎาคม 2565 | อ่าน 24 ครั้ง

ยืนยันตัวเลขผู้ติดเชื้อ COVID-19 ทั้งหมดในประเทศไทย

ผู้ติดเชื้อสะสม

เพิ่มขึ้น

กำลังรักษา

เพิ่มขึ้น

หายแล้ว

เพิ่มขึ้น

เสียชีวิต

เพิ่มขึ้น

ยืนยันตัวเลขผู้ติดเชื้อ COVID-19 จังหวัดเชียงราย

ติดเชื้อสะสม

4,739

หายแล้ว

4,617

กำลังรักษา

11

เสียชีวิต

111
ข่าวประชาสัมพันธ์ / ประกาศ

แก้ไขงบการเงิน พ.ศ. 2564

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2565 , เปิดอ่าน 5 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ขะจาน เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ.2565

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2565 , เปิดอ่าน 35 ครั้ง

รณรงค์ประชาสัมพันธ์ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2565 , เปิดอ่าน 29 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์เรื่องการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (โปรดชำระภาษี ภายใน 31 พฤษภาคม 2565)

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2565 , เปิดอ่าน 60 ครั้ง

การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 เฉพาะการจัดเก็บภาษีประจำปี พ.ศ.2565

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2565 , เปิดอ่าน 70 ครั้ง

รายงานของผู้สอบบัญชี

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2565 , เปิดอ่าน 90 ครั้ง

ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติการโครงการ บอกดิน (ระยะที่ 3)

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2565 , เปิดอ่าน 104 ครั้ง

ขอความร่วมมือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรมการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงราย

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2565 , เปิดอ่าน 88 ครั้ง

| วีดีโอประชาสัมพันธ์

ข่าวประกวดราคา

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ขะจาน เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2565

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2565 , เปิดอ่าน 14 ครั้ง

ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงแบบอเนกประสงค์และตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2565 , เปิดอ่าน 17 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ขะจาน เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2565

เมื่อวันที่ 06 กรกฎาคม 2565 , เปิดอ่าน 33 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ขะจาน เรื่องการเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

เมื่อวันที่ 05 กรกฎาคม 2565 , เปิดอ่าน 46 ครั้ง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำถังเหล็กทรงลูกบอล

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2565 , เปิดอ่าน 48 ครั้ง

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (โครงการก่อสร้างถังน้ำถังเหล็กทรงลูกบอล)

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2565 , เปิดอ่าน 39 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ขะจาน เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2565

เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2565 , เปิดอ่าน 47 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ขะจาน เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2565

เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2565 , เปิดอ่าน 51 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ขะจาน เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2565

เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2565 , เปิดอ่าน 61 ครั้ง

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (รถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิง)

เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565 , เปิดอ่าน 63 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ขะจาน เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565

เมื่อวันที่ 04 มีนาคม 2565 , เปิดอ่าน 112 ครั้ง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หนาไม่น้อยกว่า 0.15 เมตร กว้าง 6.00 เมตร ยาว 250.00 เมตร พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 1,500 ตารางเมตร ชุมชนขันหอม ตามแบบที่กำหนด พร้อมป้ายโครงการ

เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 , เปิดอ่าน 128 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ขะจาน เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2565

เมื่อวันที่ 04 กุมภาพันธ์ 2565 , เปิดอ่าน 124 ครั้ง

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2565 , เปิดอ่าน 167 ครั้ง

ข่าวสาร กิจกรรม ตำแหน่งงานว่าง จ.เชียงราย

เว็บบอร์ด (กระทู้ถาม - ตอบ)

คณะผู้บริหาร / เทศบาลตำบลแม่ขะจาน

นายเกษม กาวิชัย

เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลแม่ขะจาน

นายดวงดี ปวงคำยอด

รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่ขะจาน

นายเทียนชัย จันทร์เครือ

นายกเทศมนตรีตำบลแม่ขะจาน

นายสุคำ เขตขันหล้า

รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่ขะจาน

นายเชาว์ สมเชื้อ

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลแม่ขะจาน


หนังสือราชการ สถ.

หนังสือราชการ สถ.จังหวัดเชียงราย