หน้าแรกหมวดเนื้อหา พันธกิจ/วิสัยทัศน์ อำนาจ/หน้าที่ ประวัติ ติดต่อเรา
วาระผู้บริหาร วิสัยทัศน์และพันธกิจ แผนปฏิบัติราชการ ศูนย์ดำรงธรรม
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เวปไซต์ เทศบาลแม่ขะจาน เทศบาลตำบลแม่ขะจาน 399 หมู่ 10 ต.แม่เจดีย์ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 57260 Tel.053-789437 Email: maekhachan_mun@hotmail.com

ราคากลาง โครงการต่อเติมอาคารที่ทำการ ชุมชนหนองบัว3
ราคากลาง โครงการต่อเติมอาคารที่ทำการ ชุมชนหนองบัว3

ราคากลาง โครงการต่อเติมอาคารที่ทำการ ชุมชนหนองบัว3
โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรเทศบาลตำบลแม่ขะจาน
โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรเทศบาลตำบลแม่ขะจาน

ประชาสัมพันธ์ ผังและขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ประชาสัมพันธ์ ผังและขั้นตอนการปฏิบัติงาน

เอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อจ้างกำจัดขยะมูลฝอยพร้อมรถตักขยะขึ้นรถผู้รับเหมาจนแล้วเสร็จ ทุกวันจันทร์, วันพุธและวันศุกร์ ของสัปดาห์
เอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อจ้างกำจัดขยะมูลฝอยพร้อมรถตักขยะขึ้นรถผู้รับเหมาจนแล้วเสร็จ ทุกวันจันทร์, วันพุธและวันศุกร์ ของสัปดาห์

เอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อจ้างกำจัดขยะมูลฝอยพร้อมรถตักขยะขึ้นรถผู้รับเหมาจนแล้วเสร็จ ทุกวันจันทร์, วันพุธและวันศุกร์ ของสัปดาห์ ...

งานลอยกระทงประจำปี 2562
งานลอยกระทงประจำปี 2562

11 พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เทศบาลตำบลแม่ขะจาน ได้จัดกิจกรรมงานวันลอยกระทงขึ้น ณ วัดหนองบัว เพื่อเป็นการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีลอยกระทงซึ่งถือว่าเป็นประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น ...
กิจกรรมกีฬาโรงเรียนผู้สูงอายุ
กิจกรรมกีฬาโรงเรียนผู้สูงอายุ

วันที่ 26 สิงหาคม  2562 เทศบาลตำบลแม่ขะจาน ได้จัดกิจกรรมกีฬาโรงเรียนผู้สูงอายุที่เทศบาลตำบลแม่ขะจาน เป็นการเรียนการสอนอีกส่วนหนึ่งเพื่อมุ่งเน้นที่จะส่งเสริม ...
โครงการอบรมให้ความรู้และเฝ้าระวังความรุนแรงต่อเด็กและสตรี 62
โครงการอบรมให้ความรู้และเฝ้าระวังความรุนแรงต่อเด็กและสตรี 62

เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2562 เทศบาลตำบลแม่ขะจานได้จัดโครงการอบรมให้ความรู้และเฝ้าระวังความรุนแรงต่อเด็กและสตรี โดยมีนายกและคณะผู้บริหารเทศบาลแม่ขะจานและตัวแทนสตรีแต่ละชุมชนได้เข้าร่วมอบรมและรับผู้ปัญหา ...
กิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินินาถ พระบรมราชชนนีพระพันปีหลวง
กิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินินาถ พระบรมราชชนนีพระพันปีหลวง

ในวันจันทร์ที่ 12 สิงหาคม ๒๕๖๒ นายกเทศบาลตำบลแม่ขะจาน พนักงานและลูกจ้างทุกคน ได้เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ...

เชิญชวนเที่ยวงานลอยกระทง วัดหนองบัว
เชิญชวนเที่ยวงานลอยกระทง วัดหนองบัว

เชิญชวนเที่ยวงานลอยกระทง วัดหนองบัว
ลงพื้นที่พ่นหมอกควันไล่ยุงในชุมชน
ลงพื้นที่พ่นหมอกควันไล่ยุงในชุมชน

อบรมเรื่องการป้องกันมะเร็งปากมดลูก
อบรมเรื่องการป้องกันมะเร็งปากมดลูก

ลงพื้นที่ยืนยันสิทธิเบี้ยผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
ลงพื้นที่ยืนยันสิทธิเบี้ยผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
ผลงานปี 2558ผลงานปี 2559ผลงานปี 2560ผลงานปี 2561ผลงานปี 2562
โครงการแก้ไขปัญหาสังคม และความยากจนแบบบูรณาการ

โครงการวันแม่แห่งชาติ อำเภอเวียงป่าเป้า

ถวายเทียน 4 วัด

โครงการแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง ระยะสานต่อโครงการ

โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากร

โครงการอบรมส่งเสริมการเล่นดนตรีไทย/พื้นเมือง

โครงการวัมแม่แห่งชาติ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่ขะจาน

โครงการฟื้นฟูสภาพป่าอุทยานแห่งชาติขุนแจ

โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เหลือดออก