เทศบาลตำบล แม่ขะจาน

Maekhachan Subdistrict Minicipality

www.maekhachan.go.th

อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย

นาย เทียนชัย จันทร์เครือ

นายกเทศมนตรีตำบลแม่ขะจาน

สายตรงนายก

โทร. 081-6720070

คำแถลงนโยบาย

นายกเทศมนตรีตำบลแม่ขะจาน

บริหารงานแบบมีส่วนร่วม ยึดหลักธรรมาภิบาล

นายจักรพงษ์ อินต๊ะนนท์

ปลัดเทศบาลตำบลแม่ขะจาน

Hilight!! / ประชาสัมพันธ์

ภาพกิจกรรม... เทศบาลตำบลแม่ขะจาน

Placeholder

พิธีมอบวัสดุอุปกรณ์การประกอบอาชีพแก่ครัวเรือนเป้าหมายในการดำเนินการภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาความยากจนเชิงบูรณาการ ระหว่างกรมการพัฒนาชุมชนกับมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง


เมื่อ 12 มกราคม 2565 | อ่าน 31 ครั้ง

Placeholder

การฉีดวัคซีนโควิด-19 นอกสถานที่ให้กับประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลแม่เจดีย์ , ตำบลแม่เจดีย์ใหม่และตำบลเวียงกาหลง ณ สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ขะจาน


เมื่อ 23 ธันวาคม 2564 | อ่าน 60 ครั้ง

Placeholder

การประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ขะจาน สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564


เมื่อ 07 ธันวาคม 2564 | อ่าน 58 ครั้ง

Placeholder

กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร


เมื่อ 05 ธันวาคม 2564 | อ่าน 73 ครั้ง

Placeholder

การช่วยเหลือประชาชนผู้ถูกให้กักตัวเพื่อสังเกตอาการ (โควิด-19)


เมื่อ 09 พฤศจิกายน 2564 | อ่าน 93 ครั้ง

Placeholder

การประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอเวียงป่าเป้า ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2564


เมื่อ 02 พฤศจิกายน 2564 | อ่าน 70 ครั้ง

ยืนยันตัวเลขผู้ติดเชื้อ COVID-19 ทั้งหมดในประเทศไทย

ผู้ติดเชื้อสะสม

เพิ่มขึ้น

กำลังรักษา

เพิ่มขึ้น

หายแล้ว

เพิ่มขึ้น

เสียชีวิต

เพิ่มขึ้น

ยืนยันตัวเลขผู้ติดเชื้อ COVID-19 จังหวัดเชียงราย

ติดเชื้อสะสม

553

หายแล้ว

141

กำลังรักษา

408

เสียชีวิต

4
ข่าวประชาสัมพันธ์ / ประกาศ

ประชาสัมพันธ์อัตราภาษีป้าย

เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2565 , เปิดอ่าน 21 ครั้ง

ประกาศ แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปีภาษี 2565

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 , เปิดอ่าน 81 ครั้ง

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาเป็นพนักงานจ้างเทศบาลตำบลแม่ขะจาน ประจำปีงบประมาณ 2565

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2564 , เปิดอ่าน 176 ครั้ง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2564 , เปิดอ่าน 219 ครั้ง

สื่อเสียงความรู้กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2564 , เปิดอ่าน 186 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย) พนักงานเทศบาล

เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2564 , เปิดอ่าน 207 ครั้ง

ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ปีงบประมาณ 2565

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2564 , เปิดอ่าน 270 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์หมดเขตการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง โปรดชำระก่อนวันที่ 30 มิถุนายน 2564

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2564 , เปิดอ่าน 257 ครั้ง

| วีดีโอประชาสัมพันธ์

ข่าวประกวดราคา

ประกาศการขายพัสดุที่ชำรุด ใช้การไม่ได้ เสื่อมสภาพ และไม่จำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานต่อไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2565 , เปิดอ่าน 14 ครั้ง

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างขนย้ายจำกัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูลในเขตเทศบาลตำบลแม่ขะจาน ประจำปีงบประมาณ 2565 ตั้งแต่ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2565 , เปิดอ่าน 25 ครั้ง

ประกวดราคาจ้างขนย้ายจำกัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูลในเขตเทศบาลตำบลแม่ขะจาน ประจำปีงบประมาณ 2565 ตั้งแต่ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2565 , เปิดอ่าน 23 ครั้ง

เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2565 , เปิดอ่าน 25 ครั้ง

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

เมื่อวันที่ 07 มกราคม 2565 , เปิดอ่าน 21 ครั้ง

เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (พร้อมรายละเอียด)

เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2564 , เปิดอ่าน 45 ครั้ง

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2564 , เปิดอ่าน 136 ครั้ง

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2564 , เปิดอ่าน 245 ครั้ง

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการงานเสริมผิวทางลาดยางฯ ซอย 1 ,ซอย 1/3 ,ซอย1/4 ,ซอย3 ,ซอย4 ชุมชนหนองบัว 1 และซอย 13 ชุมชนแม่ขะจาน 2

เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2564 , เปิดอ่าน 267 ครั้ง

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างไหล่ทาง ซอย 7 ชุมชนแม่ขะจาน 1 , ชุมชนเด่นสวรรค์

เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2564 , เปิดอ่าน 278 ครั้ง

ประกาศประกวดราคาจ้างงานจ้างกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลภายในเขตเทศบาลตำบลแม่ขะจาน

เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2564 , เปิดอ่าน 253 ครั้ง

ข่าวสาร กิจกรรม ตำแหน่งงานว่าง จ.เชียงราย

เว็บบอร์ด (กระทู้ถาม - ตอบ)

คณะผู้บริหาร / เทศบาลตำบลแม่ขะจาน

นายเกษม กาวิชัย

เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลแม่ขะจาน

นายดวงดี ปวงคำยอด

รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่ขะจาน

นายเทียนชัย จันทร์เครือ

นายกเทศมนตรีตำบลแม่ขะจาน

นายสุคำ เขตขันหล้า

รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่ขะจาน

นายเชาว์ สมเชื้อ

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลแม่ขะจาน


หนังสือราชการ สถ.

หนังสือราชการ สถ.จังหวัดเชียงราย