หน้าแรกหมวดเนื้อหา พันธกิจ/วิสัยทัศน์ อำนาจ/หน้าที่ ประวัติ ติดต่อเรา
วาระผู้บริหาร วิสัยทัศน์และพันธกิจ แผนปฏิบัติราชการ ศูนย์ดำรงธรรม
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็ปไซต์ เทศบาลแม่ขะจาน เทศบาลตำบลแม่ขะจาน 399 หมู่ 10 ต.แม่เจดีย์ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 57260 Tel.053-789437 Email: maekhachan_mun@hotmail.com
.

ประชาสัมพันธ์ ผังและขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ประชาสัมพันธ์ ผังและขั้นตอนการปฏิบัติงาน

เอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อจ้างกำจัดขยะมูลฝอยพร้อมรถตักขยะขึ้นรถผู้รับเหมาจนแล้วเสร็จ ทุกวันจันทร์, วันพุธและวันศุกร์ ของสัปดาห์
เอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อจ้างกำจัดขยะมูลฝอยพร้อมรถตักขยะขึ้นรถผู้รับเหมาจนแล้วเสร็จ ทุกวันจันทร์, วันพุธและวันศุกร์ ของสัปดาห์

เอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อจ้างกำจัดขยะมูลฝอยพร้อมรถตักขยะขึ้นรถผู้รับเหมาจนแล้วเสร็จ ทุกวันจันทร์, วันพุธและวันศุกร์ ของสัปดาห์ ...
ประกาศเทศบาลตำบลแม่ขะจาน จ้างกำจัดขยะมูลฝอยพร้อมรถตักขยะขึ้นรถผู้รับเหมาจนแล้วเสร็จ  ทุกวันจันทร์, วันพุธและวันศุกร์ ของสัปดาห์
ประกาศเทศบาลตำบลแม่ขะจาน จ้างกำจัดขยะมูลฝอยพร้อมรถตักขยะขึ้นรถผู้รับเหมาจนแล้วเสร็จ ทุกวันจันทร์, วันพุธและวันศุกร์ ของสัปดาห์

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ขะจาน จ้างกำจัดขยะมูลฝอยพร้อมรถตักขยะขึ้นรถผู้รับเหมาจนแล้วเสร็จ ทุกวันจันทร์, วันพุธและวันศุกร์ ของสัปดาห์
โครงการ ก่อสร้างห้องน้ำสุสานหนองบัว
โครงการ ก่อสร้างห้องน้ำสุสานหนองบัว

โครงการ ก่อสร้างห้องน้ำสุสานหนองบัว

โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ เทศบาลตำบลแม่ขะจาน ประจำปี 2563
โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ เทศบาลตำบลแม่ขะจาน ประจำปี 2563

22 กันยายน 2563 เทศบาลตำบลแม่ขะจาน ได้จัดโครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ เทศบาลตำบลแม่ขะจาน เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้เรื่องการรักษาพยาบาลเบื้องต้นและเพื่อ ...
โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม
โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม

14 กันยายน 2563 เทศบาลตำบลแม่ขะจาน ได้จัดโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม เทศบาลตำบลแม่ขะจาน เพื่อส่งเสริมให้กลุ่มสตรีที่มีอายุระหว่าง ๓๐-๗๐ ...
โครงการอบรมให้ความรู้ทางด้านกฎหมาย ระเบียบ ข้อสั่งการแก่ คณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างและลูกจ้างประจำของ เทศบาลตำบลแม่ขะจาน
โครงการอบรมให้ความรู้ทางด้านกฎหมาย ระเบียบ ข้อสั่งการแก่ คณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างและลูกจ้างประจำของ เทศบาลตำบลแม่ขะจาน

11 กันยายน 2563 เทศบาลตำบลแม่ขะจาน ได้จัดโครงการอบรมให้ความรู้ทางด้านกฎหมาย ระเบียบ ข้อสั่งการแก่ คณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างและลูกจ้างประจำของ ...
โครงการอบรมให้ความรู้การทำลูกประคบสมุนไพร เทศบาลตำบลแม่ขะจาน
โครงการอบรมให้ความรู้การทำลูกประคบสมุนไพร เทศบาลตำบลแม่ขะจาน

11 กันยายน 2563 เทศบาลตำบลแม่ขะจาน จัดโครงการอบรมให้ความรู้การทำลูกประคบสมุนไพร เทศบาลตำบลแม่ขะจาน เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีทักษะความรู้ในการทำลูกประคบสมุนไพรและเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนได้มีรายได้จากการทำลูกประคบสมุนไพร ...