หน้าแรกหมวดเนื้อหา พันธกิจ/วิสัยทัศน์ อำนาจ/หน้าที่ ประวัติ ติดต่อเรา
วาระผู้บริหาร วิสัยทัศน์และพันธกิจ แผนปฏิบัติราชการ ศูนย์ดำรงธรรม
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็ปไซต์ เทศบาลแม่ขะจาน เทศบาลตำบลแม่ขะจาน 399 หมู่ 10 ต.แม่เจดีย์ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 57260 Tel.053-789437 Email: maekhachan_mun@hotmail.com
.

ประชาสัมพันธ์ ผังและขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ประชาสัมพันธ์ ผังและขั้นตอนการปฏิบัติงาน

เอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อจ้างกำจัดขยะมูลฝอยพร้อมรถตักขยะขึ้นรถผู้รับเหมาจนแล้วเสร็จ ทุกวันจันทร์, วันพุธและวันศุกร์ ของสัปดาห์
เอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อจ้างกำจัดขยะมูลฝอยพร้อมรถตักขยะขึ้นรถผู้รับเหมาจนแล้วเสร็จ ทุกวันจันทร์, วันพุธและวันศุกร์ ของสัปดาห์

เอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อจ้างกำจัดขยะมูลฝอยพร้อมรถตักขยะขึ้นรถผู้รับเหมาจนแล้วเสร็จ ทุกวันจันทร์, วันพุธและวันศุกร์ ของสัปดาห์ ...
ประกาศเทศบาลตำบลแม่ขะจาน จ้างกำจัดขยะมูลฝอยพร้อมรถตักขยะขึ้นรถผู้รับเหมาจนแล้วเสร็จ  ทุกวันจันทร์, วันพุธและวันศุกร์ ของสัปดาห์
ประกาศเทศบาลตำบลแม่ขะจาน จ้างกำจัดขยะมูลฝอยพร้อมรถตักขยะขึ้นรถผู้รับเหมาจนแล้วเสร็จ ทุกวันจันทร์, วันพุธและวันศุกร์ ของสัปดาห์

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ขะจาน จ้างกำจัดขยะมูลฝอยพร้อมรถตักขยะขึ้นรถผู้รับเหมาจนแล้วเสร็จ ทุกวันจันทร์, วันพุธและวันศุกร์ ของสัปดาห์
โครงการ ก่อสร้างห้องน้ำสุสานหนองบัว
โครงการ ก่อสร้างห้องน้ำสุสานหนองบัว

โครงการ ก่อสร้างห้องน้ำสุสานหนองบัว

กิจกรรม "จิตอาสาพัฒนาปลูกป่า"
กิจกรรม "จิตอาสาพัฒนาปลูกป่า"

25 มิถุนายน 2563 ทางอำเภอเวียงป่าเป้า นำโดยนายวุฒิกร คำมา นายอำเภอเวียงป่าเป้า พร้อมทั้งหน่วยงานภาครัฐ ข้าราชการ ลูกจ้าง ได้จัดกิจกรรม "จิตอาสาพัฒนาปลูกป่า" ...
รับมอบสิ่งของอุปโภค บริโภค
รับมอบสิ่งของอุปโภค บริโภค

21 มิถุนายน 2563 นายภาสกร บุญญลักษม์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยนายวุฒิกร คำมา นายอำเภอเวียงป่าเป้า ได้ให้เกียรติเป็นประธานในการรับมอบสิ่งของอุปโภค ...
ลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี
ลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี

3 มิถุนายน 2563 นายวินัย ทานศิลา นายกเทศมนตรีตำบลแม่ขะจาน ผู้บริหาร พร้อมด้วยสมาชิกสภา ได้ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ ...
คลังอาหารชุมชนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
คลังอาหารชุมชนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

คลังอาหารชุมชนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)